Tantárgyi követelmények

Tájékoztató a félév követelményeiről

A testnevelési órák kezdése részben eltér az órarendtől.

                                    1-2. óra                                   08.00-09.30

                                    3-4. óra                                   10.00-11.30

                                    5-6. óra                                   12.00-13.30

                                    7-8. óra                                   14.00-15.30

                                    9-10 óra                                 16.00-17.30

A testnevelési órák látogatása kötelező. Többször ismétlődő orvosi felmentési kérelem esetén a tanszék vezetője kezdeményezheti a pályaalkalmassági vizsgálatok megismétlését.

Félév aláírása, aláírás megtagadása:

Aláírható a leckekönyv, ha a hallgató összes hiányzásának óraszáma nem haladja meg a megtartott órák 30 %-át, melyet kizárólag a NEPTUN rendszerben, számára meghatározott időpontokban teljesíthet. A hallgató a félév során megszerzi osztályzatát a kondicionális, illetve testi kényszer órákon. A kondicionális tábla szakirányonként eltérő. Nem írható alá a félév, ha az előző feltételek bármelyikének a hallgató nem felel meg. 

Testnevelés tantárgyból a vizsgáztatás és ismeretellenőrzés gyakorlati jeggyel zárul. A gyakorlati jegy a kondicionális teljesítményből, a testi kényszer oktatásban részesülők vizsgaeredményéből, a tanórákon, sportfoglalkozásokon mutatott aktivitásból, fegyelmezettségből és a kiemelkedő sportteljesítményekből (BM és MEFS bajnokságok) kerül megállapításra.

A gyakorlati jegy elégtelen, ha a hallgató:

 • a kondicionális felmérések bármelyikéből „0” pontszámot ért el,
 • a kondicionális felmérések során szerzett pontok összértéke nem érte el az adott szakasz számára előírt megfelelő pontszámot,
 • az önvédelmi oktatás során elsajátított ismeretek, jártasságok, készségek szintje nem megfelelő.

A gyakorlati jegyet legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig meg kell szereznie a hallgatónak. Az így szerzett esetleges elégtelen osztályzat kijavításának lehetőségét a tanszék a vizsgaidőszak első felében a hallgató számára biztosítja. A pótbemutatáson a kondicionális követelmények összes gyakorlatát újra teljesíteni kell. Ha a gyakorlati jegy megszerzésére irányuló kísérlet nem sikerül, a továbbiakban a TVSZ. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Kondicionális követelmények

 1. Folyamatos felkészülés és lehetőség szerint teljesítményjavítás a gyakorlati vizsgán, felméréseken.
 2. A bemelegítés alapelveinek és fő részeinek ismerete (tanári iránymutatás alapján).
 3. Gyakorlati foglalkozások részfeladatainak megtervezése és levezetése (tanári segítséggel).
 4. Ellenőrzött és irányított célirányos foglalkozás levezetése, gyakorlása.

Testi kényszer követelmények: A követelményeket az oktatók szóban ismertetik.

 • A rendvédelmi munka során adódó testi kényszerrel összefüggő technikai, taktikai mozgásanyag elsajátítása után a tanultak bemutatása: ütő-, rúgó technikák, esések, gurulások, földre vitelek, elvezetések. Alaptechnikák, intézkedési szituációk.

A számonkérés módja: gyakorlati bemutatás.

Egyebek:

Minden félévkezdés első óráján kötelező a balesetvédelmi tájékoztató és felkészítés fontosabb témaköreinek ismertetése:

 1. Testnevelés órák, sportfoglalkozások egyéni felszerelései (váltócipő, fehér póló, fehér zokni, törölköző, fehér cérnakesztyű, vagy bandázs, fásli az önvédelmi foglalkozásokon)
 2. A foglalkozás helyszínei és veszélyei
 3. A sportlétesítmények, sportszerek rendeltetésszerű használata
 4. Egyéni felelősség
 5. Értesítés balesetekről, elsősegélynyújtás lehetőségei

A szerek, eszközök megóvása anyagi felelősség mellett minden hallgató számára kötelező.

A létesítmények használata a kifüggesztett beosztás szerint.

Testnevelési és Küzdősportok Tanszék

PONTTABLA_rendeszet_2019tol.pdf
PDF letöltése