Tantárgyi követelmények

Tájékoztató a félév követelményeiről

A testnevelési órák kezdése részben eltér az órarendtől.

                                   1-2. óra                                   08.00-09.30

                                   3-4. óra                                   10.00-11.30

                                   5-6. óra                                   12.00-13.30

                                   7-8. óra                                   14.00-15.30

 A testnevelési órák látogatása kötelező. Többször ismétlődő orvosi felmentési kérelem esetén a tanszék vezetője kezdeményezheti a pályaalkalmassági vizsgálatok megismétlését.

Félév aláírása, aláírás megtagadása:

Aláírható a leckekönyv, ha a hallgató összes hiányzásának óraszáma nem haladja meg a 30 %-ot, és a hallgató a félév során megszerzi osztályzatát a kondicionális, illetve önvédelmi órákon. Nem írható alá a félév, ha az előző feltételek bármelyikének a hallgató nem felel meg. 

Testnevelés tantárgyból a vizsgáztatás és ismeretellenőrzés gyakorlati jeggyel zárul. A gyakorlati jegy a kondicionális teljesítményből, az önvédelmi oktatásban részesülők vizsgaeredményéből, a tanórákon, sportfoglalkozásokon mutatott aktivitásból, fegyelmezettségből és a kiemelkedő sportteljesítményekből (BM és MEFS bajnokságok) kerül megállapításra.

A gyakorlati jegy elégtelen, ha a hallgató:

- a kondicionális felmérések bármelyikéből „0” pontszámot ért el

- a kondicionális felmérések során szerzett pontok összértéke nem érte el az adott szakasz számára előírt megfelelő pontszámot,

- az önvédelmi oktatás során elsajátított ismeretek, jártasságok, készségek szintje nem megfelelő.

Kondicionális követelmények

- Folyamatos felkészülés és lehetőség szerint teljesítményjavítás a gyakorlati vizsgán, felméréseken.

- A bemelegítés alapelveinek és fő részeinek ismerete (tanári iránymutatás alapján).

- Gyakorlati foglalkozások részfeladatainak megtervezése és levezetése (tanári segítséggel).

- Ellenőrzött és irányított célirányos foglalkozás levezetése, gyakorlása.

Önvédelmi követelmények:

A követelményeket az oktatók szóban ismertetik.

- a rendvédelmi munka során adódó testi kényszerrel összefüggő technikai, taktikai mozgásanyag elsajátítása után a tanultak bemutatása

- ütő-, rúgó technikák, esések, gurulások, földre vitelek, elvezetések.

- alaptechnikák, intézkedési szituációk

A számonkérés módja: gyakorlati bemutatás.

Egyebek:

Minden félévkezdés első óráján kötelező a balesetvédelmi tájékoztató és felkészítés fontosabb témaköreinek ismertetése:

1.                  Testnevelés órák, sportfoglalkozások egyéni felszerelései 

2.                  A foglalkozás helyszínei és veszélyei

3.                  A sportlétesítmények, sportszerek rendeltetésszerű használata

4.                  Egyéni felelősség

5.                  Értesítés balesetekről, elsősegélynyújtás lehetőségei

A szerek, eszközök megóvása anyagi felelősség mellett minden hallgató számára kötelező.

Testnevelési és Küzdősportok Tanszék

Követelménytábla.pdf
PDF letöltése