Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Sportos Egyetem, Sportos Közszolgálat

Tantárgyi követelmények

Tájékoztató a félév követelményeiről

A testnevelési órák kezdése részben eltér az órarendtől.

                                    1-2. óra                                   08.00-09.30

                                    3-4. óra                                   10.00-11.30

                                    5-6. óra                                   12.00-13.30

                                    7-8. óra                                   14.00-15.30

A testnevelési órák látogatása kötelező. Orvosi felmentési kérelem a teljes képzési idő alatt egyszer lehetséges.

Félév aláírása, aláírás megtagadása:
Aláírható a félév, ha a hallgató összes hiányzásának óraszáma nem haladja meg a megtartott órák 30 %-át, melyet kizárólag a NEPTUN rendszerben, számára meghatározott időpontokban teljesíthet.
A hallgató a félév során megszerzi osztályzatát a kondicionális, illetve testi kényszer órákon. A kondicionális tábla szakirányonként eltérő. Nem írható alá a félév, ha az előző feltételek bármelyikének a hallgató nem felel meg. 

Testnevelés tantárgyból a vizsgáztatás és ismeret ellenőrzés gyakorlati jeggyel zárul. A gyakorlati jegy 50%-ban a kondicionális teljesítményből, 50%-ban a testi kényszer vizsgaeredményéből tevődik össze.
A BM és egyetemi versenyeken, bajnokságokon történő szereplésért a hallgatók plussz pontokat kaphatnak.

A gyakorlati jegy elégtelen, ha a hallgató:

  1. a kondícionális felmérések bármelyikéből nem teljesíti a szakirány számára előírt minimum pontszámot,
  2. a kondícionális felmérések során szerzett pontok összértéke nem érte el az adott szakirány számára előírt megfelelő pontszámot,
  3. a testi kényszer oktatás során elsajátított ismeretek, jártasságok, készségek szintje nem megfelelő.

A gyakorlati jegyet legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig meg kell szereznie a hallgatónak!
Az így szerzett esetleges elégtelen osztályzat kijavításának lehetőségét a tanszék a vizsgaidőszak első felében a hallgató számára biztosíthatja. A pótbemutatáson a kondicionális követelmények összes gyakorlatát újra teljesíteni kell. Ha a gyakorlati jegy megszerzésére irányuló kísérlet nem sikerül, a továbbiakban a TVSZ. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

 

Testi kényszer követelmények:
A követelményeket az oktatók szóban ismertetik.

  • A rendvédelmi munka során adódó testi kényszerrel összefüggő technikai, taktikai mozgásanyag elsajátítása után a tanultak bemutatása: ütő-, rúgó technikák, esések, gurulások, földre vitelek, elvezetések. Alaptechnikák, intézkedési szituációk. Küzdelmek.

 

A számonkérés módja: gyakorlati bemutatás.
Minden félévkezdés első óráján kötelező a balesetvédelmi tájékoztató és felkészítés fontosabb témaköreinek ismertetése:

  1. Testnevelés órák, sportfoglalkozások egyéni felszerelései (váltócipő, fehér póló, fehér zokni, törölköző, úszódressz, úszósapka, papucs, fehér cérnakesztyű, vagy bandázs, fásli az önvédelmi foglalkozásokon)
  2. A foglalkozás helyszínei és veszélyei
  3. A sportlétesítmények, sportszerek rendeltetésszerű használata
  4. Egyéni felelősség
  5. Értesítés balesetekről, elsősegélynyújtás lehetőségei

A szerek, eszközök megóvása anyagi felelősség mellett minden hallgató számára kötelező.
A létesítmények használata a kifüggesztett beosztás szerint.