Rendészeti kutyás szakosztály

Edzések helye:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar

1083 Budapest, Üllői út. 82.

Edzések időpontja:

 

Szakosztályvezető:

  Dr. Pálinkás András palinkas.andras@uni-nke.hu

Tagsági díj:

 

Jelentkezés:

A megadott email címen

Honlap:-

Facebook: NKE Sportegyesület

2018. június 18-án megalakult a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportegyesület Rendészeti Kutyás Szakosztálya.

 

A szakosztályt a Rendészettudományi Kar oktatói és dolgozói állományából azok a személyek alakították meg, akik elhívatottságuknak érzik, hogy a rendvédelmi szervek által alkalmazott szolgálati kutyák a bűnmegelőzésben és a bűnüldözésben betöltött szerepét minél szélesebb körben megismertessék, főként az egyetem hallgatói körében.

 

Emellett feladatul tűzték ki, hogy a szolgálati kutyavezetők – bármely rendvédelmi szervnél teljesítenek szolgálatot – kynológiai kultúráját a 21. század elvárásaihoz igazítsák.

 

Ugyancsak feladatuknak érzik, hogy a kor kriminalisztikai eszköztárában a speciális képességekkel rendelkező szolgálati kutyák visszanyerhessék az őket megillető kiemelt helyüket.

 

A szakosztály alapítói nem titkolják azt sem, hogy a polgári életben, a civil kutyásokkal is megismertessék a felelős kutyatartás alapvető szabályait a kutya megvásárlásától kezdve a takarmányozásán át, egészen a kiképzési fogások elsajátításáig. Kiemelt szerepet szánnak a civil kutyatartók kulturált magatartási elemeinek rögzítésére is, hogy a kutyások és a nem kutyások együttélése minél gördülékenyebb legyen.

 

A tudományos kutatások is fontos szerepet kapnak a szakosztály életében. Elsősorban a kutya szaglási képességeinek feltérképezése, a szaglási képesség öröklődése, illetve a kutyák képezhetőségének, taníthatóságának fejlesztése terén.

 

A szakosztály hosszú távú tervei között szerepel a sportkutyás élet színesítése, a tagok versenyeztetése minél több sportkutyás szakágban.

 

A Rendészeti Kutyás Szakosztály tiszteletbeli elnöke dr. Janza Frigyes, nyugállományú rendőr vezérőrnagy, címzetes egyetemi tanár. Janza Frigyes 1983-tól 2002-ig a Belügyminisztérium, majd az ORFK Kutyavezető-képző Iskola parancsnoka volt. Munkássága eredménye, hogy hazánkban meghonosodott a bűncselekmények felderítésében fontos és szinte nélkülözhetetlen szagazonosítás. Kiemelt szerepe volt a kábítószer- és a robbanóanyag-, a tetem kereső kutyák hazai képzésnek és alkalmazásának megalapozása. Nevéhez fűződik a rendészeti etológia és a kynológiai alapok rendészeti adaptálása, tovább fejlesztése.

 

A Szakosztály elnöke Dr. med. Angyal Miklós PhD, rendőr ezredes, egyetemi docens, a Rendészettudományi Kar Krimináltaktikai és Metodikai tanszék vezetője.

 

A szakosztály titkára dr. Frigyer László rendőr őrnagy, a Rendészettudományi Kar Bűnügyi Stratégiai tanszék tanársegédje.

Elérhetőségei: frigyer.laszlo@uni-nke.hu és a 30/684-5813 telefonszámon.

 

A szakosztály szakmai vezetője dr. Pálinkás András pénzügyőr alezredes, a Rendészettudományi Kar Vám- és Pénzügyőri tanszék tanára.

Elérhetőségei: palinkas.andras@nav.gov.hu és palinkas.andras@uni-nke.hu, valamint a 30/727-7062 telefonszámon.