Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Sportos Egyetem, Sportos Közszolgálat

Vagyonhasznosítási és Sportiroda

Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Campus Igazgatóság, Vagyonhasznosítási és Sportiroda   

A Vagyonhasznosítási és Sportiroda (VSI) a Campus Igazgatóság alárendeltségébe tartozó szervezeti egység, amelynek alapvető feladata az egyetemi sportvagyon és a sportlétesítmények rendeltetésszerű használatának biztosítása.
Feladatai közé tartozik a sportlétesítményekben megvalósuló testnevelési, kiképzési és egyéb sportfoglalkozások tervezésének összehangolása és megszervezésének támogatása. A VSI feladata a kapcsolattartás és az együttműködés szervezése sportegyesületekkel és más állami és civil sport szervezetekkel. A VSI közreműködik a Rektori Tanács által kiadásra kerülő egyetemi sportversenynaptár összeállításában, koordinálja a sportversenyeken történő egyetemi megjelenést, a sportmarketing és kommunikációs feladatok ellátását, továbbá egyetemi sportinformációs rendszert működtet.

A VSI közreműködik az egyetemi sportlétesítmények üzemeltetési feladatainak meghatározásában és végrehajtásában, az üzemeltetést ellátó szervezet felügyeletében, a sportvagyon szabad kapacitásainak hasznosításában.
A VSI szervezetének és működésének részletes szabályait a rektor által jóváhagyott szervezeti és működési rend tartalmazza.