Sportiroda

Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Campus Igazgatóság, Sportiroda   

A Sportiroda (SI) a Campus Igazgatóság alárendeltségébe tartozó szervezeti egység, amelynek alapvető feladata az egyetemi sportvagyon és a sportlétesítmények rendeltetésszerű használatának biztosítása.
Feladatai közé tartozik a sportlétesítményekben megvalósuló testnevelési, kiképzési és egyéb sportfoglalkozások tervezésének összehangolása és megszervezésének támogatása. Az SI feladata a kapcsolattartás és az együttműködés szervezése sportegyesületekkel és más állami és civil sport szervezetekkel. Az SI közreműködik a Rektori Tanács által kiadásra kerülő egyetemi sportversenynaptár összeállításában, koordinálja a sportversenyeken történő egyetemi megjelenést, a sportmarketing és kommunikációs feladatok ellátását, továbbá egyetemi sportinformációs rendszert működtet.

A Sportiroda közreműködik az egyetemi sportlétesítmények üzemeltetési feladatainak meghatározásában és végrehajtásában, az üzemeltetést ellátó szervezet felügyeletében, a sportvagyon szabad kapacitásainak hasznosításában.
Az SI szervezetének és működésének részletes szabályait a rektor által jóváhagyott szervezeti és működési rend tartalmazza.