Egyetemi Sportigazgatóság

Nemzeti Közszolgálati Egyetem- Egyetemi Sportigazgatóság     

Az Egyetemi Sportigazgatóság (ESI) a rektor közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egység, amelynek alapvető feladata az egyetemi sportvagyon és a sportlétesítmények rendeltetésszerű használatának biztosítása.
Feladatai közé tartozik a sportlétesítményekben megvalósuló testnevelési, kiképzési és egyéb sportfoglalkozások tervezésének összehangolása és megszervezésének támogatása. Az ESI feladata a kapcsolattartás és az együttműködés szervezése sportegyesületekkel és más állami és civil sport szervezetekkel. Az ESI közreműködik a Rektori Tanács által kiadásra kerülő egyetemi sportversenynaptár összeállításában, koordinálja a sportversenyeken történő egyetemi megjelenést, a sportmarketing és kommunikációs feladatok ellátását, továbbá egyetemi sportinformációs rendszert működtet.

Az ESI közreműködik az egyetemi sportlétesítmények üzemeltetési feladatainak meghatározásában és végrehajtásában, az üzemeltetést ellátó szervezet felügyeletében, a sportvagyon szabad kapacitásainak hasznosításában.
Az ESI feladatait önállóan, a rektorral és a Rektori Tanáccsal, valamint az oktatási rektorhelyettessel és a karokkal, karközi intézetekkel folyamatos együttműködésben végzi, munkáját egyetemi sportigazgató vezeti. Az ESI szervezetének és működésének részletes szabályait a rektor által jóváhagyott szervezeti és működési rend tartalmazza.