Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Sportos Egyetem, Sportos Közszolgálat

Rendészeti kutyás

Edzések helye:

Elméleti foglalkozások helyszíne: Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium fsz. /előzetesen egyeztett időpontokban/

Gyakorlati foglalkozások helyszíne: Lovarda mögötti parkoló

Edzések időpontja:

Szakosztályvezető: dr. Frigyer László r. őrnagy- nke.se.vahur@uni-nke.hu

Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Vezető : Kovács György

Rendészeti Kapcsolatokért Felelős Vezető : Pállya Alexandra r. százados

A hallgatók érzékenyítéséért és a szakosztály tudományos tevékenységéért Felelős Vezető : Felföldiné Dr. Lévai Réka

Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Vezető : Kiss Mónika

Kommunikációs Vezető : Dr. Nagy-Tóth Nikolett r. alezredes

 

A rendészeti kutyás szakosztály: 
 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán az ORFK ROKK vezetőjének ezirányú felkérésére 2016. óta külön szabadon választott tantárgy keretében kerülnek oktatásra a szolgálati kutyák alkalmazásával kap- csolatos ismeretek. A tantárgy felelőse és oktatója dr. Frigyer László r. őrnagy a szakosztály vezetője. Szerencsére olyan nagymértékű az érdeklődés és a je- lentkezés, hogy minden félévben több szakirányon is el kell indítani az okta- tást.

A szakosztály elsődleges feladata az egyetemi oktatás szakmai hátteré- nek biztosítása, valamint az egyetemi foglalkoztatottak és a hallgatók szolgá- lati/sport- és hobbikutyás érdeklődésének a kielégítése, és az ehhez szükséges feltételek biztosítása.

A szakosztály tevékenységét a legmagasabb szintű vezetés is támogat- ja. A foglalkoztatottak és a hallgatók érdeklődése magasfokú.